Saturday , July 13 2024
Home / Archive / Yearbook nr. XXII/2021 / Anca CEAUȘESCU, Considerations on the role of the old routes in the socialeconomic life of Oltenia

Anca CEAUȘESCU, Considerations on the role of the old routes in the socialeconomic life of Oltenia

Anca CEAUȘESCU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: ancaceausescu@yahoo.com

Published on December 20, 2021

Abstract
Being situated at the convergence of some important civilisations, the region of Oltenia was crossed by a complex network of roads. These had a significant role in the socio-economical development of Oltenia, in the shaping and the evolution of the settlement network, especially in the intersection points. The road network that crossed Oltenia includes those great routes of the country or the official routes, well known, and less known routes, the so-called traditional roads.
Along the centuries, the travelling axis have maintained a permanent connection with each other, in all the provinces of the country, but also between them and the exterior of Romania.

Keywords
Oltenia, old roads, human settlements, economy, trade

References:

 1. P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii românești, Bucharest, Editura Științifică Press, 1969.
 2. Romulus Vulcănescu, Paul Simionescu, Drumuri şi popasuri străvechi, Bucharest, Albatros Press, 1974.
 3. Nicolae Iorga, Drumuri vechi, Cultura Neamului Românesc, Bucharest, 1920.
 4. Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, vol. I, 5th edition, Bucharest, 1946.
 5. Cezar Avram, Vladimir Osiac, Dinică Ciobotea, Virgil Joița, Ion Pătroiu, Ileana Petrescu, Istoria comerţului în sud-vestul României. Sec. VIII-XX, Craiova, Editura de Sud Press, 1999.
 6. Dumitru Tudor, Oltenia romană, 3rd edition, revised and completed, Bucharest, Academia RSR Press, 1968.
 7. V. Petrişor, L. Mândroiu, Calafat. Trepte de istorie, Craiova, Scrisul Românesc Press, 1977.
 8. Șerban Papacostea, Geneza statului în evul mediu românesc. Studii critice, Cluj-Napoca, Dacia Press, 1988.
 9. C. Tălângă, Transporturile și sistemele de așezări din România, Bucharest, Tehnică Press, 2000.
 10. Cecilia Alinescu, Natalia Pașa, Vechi drumuri moldovenești, in “Anuarul de geografie și antropogeografie”, 1914-1915.
 11. Emil Lupu, Câteva drumuri comerciale şi oraşe medievale de la curbura Carpaţilor (Buzău şi Râmnicu Sărat până în secolul al XVI-lea), in “Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, Year XIX, no. 1-2, 2008, available on https: //www.academia.edu /628182/C%C3%A2teva_drumuri_comerciale_%C5%9Fi_ora%C5%9 Fe_medievale_de_la_Curbura_Carpa%C5%A3ilor_Buz%C4%83u_%C5%9Fi_R%C3%A2mnicu_S%C4%83rat_p%C3%A2n%C4%83_%C3%AEn_secolul_XVI_
 12. Mara N. Popp, Drumuri şi ocupaţiuni vechi în Ţările Româneşti, BSRRG, volume LVII, Bucharest, 1938.
 13. Romulus Vulcănescu, Cartografierea etnografică a transhumanţei în Oltenia de Vest, in “Revista de etnografie şi folclor”, year IX, no. 1, Bucharest, 1964

Check Also

11th Conference of the Network of Sociology of Art (Gabriela BOANGIU)

11th Conference of the Network of Sociology of Art By Gabriela BOANGIU 3rd Degree Scientific …