Wednesday , February 28 2024
Home / Archive / The Roles the Women Had within the Family, in the Traditional Romanian Society. Considerations of the Feminine Hypostases in the Rites of Passage

The Roles the Women Had within the Family, in the Traditional Romanian Society. Considerations of the Feminine Hypostases in the Rites of Passage

Anca CEAUȘESCU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: ancaceausescu@yahoo.com

orcid logo https://orcid.org/0000-0002-9715-9979

DOI: https://doi.org/10.59277/CSNPISSH.2023.09

Copyright (c) 2023.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License

Published on December 3, 2023

Abstract
From the great diversity of female roles, in the present work we have proposed to review some important aspects that define the role of women in the Romanian traditional family, with special attention to the important biological thresholds that man crosses throughout his existence his (birth, marriage, death).
It is known that in the essential moments of life, man undergoes a transition, a translation between two special existential modes, between two states or between two human conditions. These changes in the state of the man, within the family or the wider social group, presuppose an imbalance in the system of social relations. In this context, the customs, rites and rituals of the rites of passage have the role of restoring the affected balance and protecting the individual against the malevolent forces that are triggered during these periods. In practicing the ritual and ceremonial acts occasioned by these moments in human life, the woman has the essential role, and it is her responsibility to carry them out.

Keyword
traditional society, family, female roles, rites of passage, magical-ritual practices.

References:

 1. Antonescu, Romulus, Dicționar de simboluri și credințe tradiționale românești [Dictionary of traditional Romanian symbols and beliefs] pp. 245–248, available at http://cimec.ro/ Etnografie/Antonescu-dictionar/Antonescu-Romulus-Dictionar-Simboluri-Credinte-Traditionale-Romanesti.pdf
 2. Bădescu, Ilie, Cucu-Oancea, Ozana (coord.), Dicționar de sociologie rurală, Bucharest, Mica Valahie Press, 2011.
 3. Bădescu, Ilie, Familia văzută cu ochii credinței. Triumful noologiei creștine, in “Sociologie românească”, vol. III, no. 3, 2005.
 4. Bernea, Ernest, Civilizația română sătească, Bucharest, 1944.
 5. Bistriceanu, Corina, Rolurile familiale tradiționale ale femeii în literatura etnografică românească, in “Revista de sociologie românească”, new series, XXXII, no. 3–4, Bucharest, 2021.
 6. Bonte, Pierre, Izard, Michel (coord.). Dicţionar de etnologie şi antropologie, Iaşi, Polirom Press, 1999.
 7. Brie, Mircea, Familie și societate în nord-vestul Transilvaniei (a doua jumătate a secolului XIX–începutul secolului XX), Oradea, University of Oradea Press, 2008.
 8. Călători străini despre Țările Române, vol. VIII, volume edited by Maria Holban (editor in charge), Bucharest, Scientific and Encyclopedic Press, 1983.
 9. Călători străini despre Țările Române, volume edited by Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca, Paul Cernovodeanu (editor in charge), vol. X, Part I, Bucharest, Romanian Academy Press, 2000.
 10. Callois, Roger, Omul și sacrul, added edition, Bucharest, Nemira Press, 1997.
 11. Ceauşescu, Anca, Cateva consideraţii cu privire la prima scaldă rituală şi masa ursitoarelor, in “Arhivele Olteniei”, no. 17/2003, New series, Bucharest, Romanian Academy Press, pp. 273–278.
 12. Ceauşescu, Anca, Rituri de trecere în societățile tradiționale. Nașterea, Craiova, Universitaria Publishing House, Bucharest, Pro Universitaria Publishing House, 2014.
 13. Ciupală, Alin, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea, Bucharest, Meridiane Press, 2003.
 14. Dăncuș, Ioana, Femeia – performer al practicilor magice în perioada duodecisimei, in “Acta Musei Maramoronsiensis”, I, 2002.
 15. Deca, Roxana, Familia tradițională în context european – origini, transformări și evoluție, in “Drobeta”. Series Etnografie, XXVIII-XXIX, 2018–2019.
 16. Eliade, Mircea, Sacrul şi profanul, Bucharest, Humanitas Press, 1992.
 17. Gennep, Arnold von, Riturile de trecere, Iaşi, Polirom Press, 1996.
 18. Ghinoiu, Ion (coord.), Sărbători și obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român, vol. I, Oltenia, edited by Ofelia Văduva and Ofelia Pleşca, Bucharest, Encyclopedic Press, 2001.
 19. Golban, Maria, Apa şi Focul – elemente fundamentale purificatoare şi apotropaice în cultura tradiţională, in “Datina”, Year XV, no. 52, March, 2009.
 20. Gorovei, Artur, Credinţi şi superstiţii ale poporului român, 1915.
 21. Grancea, Mihaela, Relațiile călătorilor străini despre statutul femeii în familia tradițională românească din secolul al XVIII-lea, in “Caiete de antropologie istorică”, year II, nr. 1(3), January-June 2003.
 22. Herseni, Traian, Forme străvechi de cultură poporană românească, Cluj-Napoca, Dacia Press, 1977.
 23. Hulubaş, A., Obiceiuri de naştere din Moldova: tipologie şi corpus de texte, Iaşi, “Al. I. Cuza” University Press, 2012.
 24. Ispas, Sabina; Coatu, Nicoleta (coord.), Etnologie românească. Folcloristică și etnomuzicologie, vol. III, Nașterea și copilăria. Partea I: Fenomenologia natalității, Bucharest, Romanian Academy Press, 2011.
 25. Kligman, Gail, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania, 2nd Edition, Iaşi, Polirom Press, 2005.
 26. Lorinţ, Florica, Obiceiuri de la nastere din Oltenia de Nord, in “Revista de etnografie şi folclor”, volume 13, no. 6, 1968.
 27. Marian, S. Fl., Trilogia vieţii (Naşterea la români), Bucharest, Cultura Naţională, 1892 (reed. 2000, Bucharest, Saeculum Press).
 28. Mariş, Dumitru, Tehnici de manipulare a destinului în mentalitatea populară, in “Memoria ethnologica”, Year II, no. 4–5, July-December 2002.
 29. Masson, Danielle, Les Femmes de Breb (Maramureș – Roumanie), in “Etudes et documents balkanique et méditéranéens”, Paris, 1982.
 30. Pop, Mihai, Obiceiuri tradiționale românești, revised edition, Postface by Rodica Zane, Bucharest, Univers Press, 1999.
 31. Pop, Mihai, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucharest, CCES, 1976.
 32. Popescu, Raluca, Introducere în sociologia familiei. Familia românească în societatea contemporană, Iaşi, Polirom Press, 2009.
 33. Stepan, Loredana, Imagini ale femeii în literatura și presa românească arădeană de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, in “Caiete de antropologie istorică”, year II, no. 1(3), January-June 2003.
 34. Știucă, Narcisa Alexandra, În pragul lumii albe, Bucharest, Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, 2001.
 35. Suiogan, Delia, Simbolica riturilor de trecere, Bucharest, Paideia Press, 2006.
 36. Trebici, Vladimir, Ghinoiu, Ion, Demografie și etnografie, Bucharest, Scientific and Encyclopedic Press,

Check Also

The Diary of an Officer from Craiova Participating in the First World War

Șerban PĂTRAȘCU 3rd Degree Scientific Researcher, PhD. “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in SocialStudies and …