Wednesday , February 28 2024
Home / Archive / The Activity of the “Renaşterea” Priesthood Society from Oltenia, in the Socio-Cultural and Political Context from 1938–1940 and the Establishment of the Social Service Institution

The Activity of the “Renaşterea” Priesthood Society from Oltenia, in the Socio-Cultural and Political Context from 1938–1940 and the Establishment of the Social Service Institution

Diana-Mihaela PĂUNOIU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD. “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail:
dianamihaelapaunoiu@yahoo.com

orcid logo https://orcid.org/0000-0003-2296-4444

DOI: https://doi.org/10.59277/CSNPISSH.2023.04

Copyright (c) 2023.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License

Published on December 3, 2023

Abstract
This paper approaches one of the faces of transposition into practice mechanism of inter-institutional cooperation, enforced thru the Social Service law, in October, 1938. The case of the Priesthood Society “Renaşterea”, socio-professional society that united the active and retired priests and deacons from Oltenia, of which social activity interfered/intersected, mostly, with the activity of the new institution, can be considered a similar pattern also for the integration of other institutions and associations that activated prior to 1938 in the socio-cultural field. The analysis has in the centre the idea that the politic register of Carol II royal dictatorship was a reference point that should have been considered by all public institutions and organisations to operate. Based on the analysis of some archive documents (consisting in the reports of the “Renaşterea” Society, the correspondence between the representatives of the society and the administrative and cultural authorities), the two parts of the article highlights the organisational and functional complications the Social Service law caused to the “Renaşterea” Priesthood Society, and also the efforts of this socio-professional association to keep the continuity of its existence, and also the place earned over time within local communities. In this matter, the necessity of integration/connection of its activity with the newly formed institution appeared as a forced compromise solution, determined by the restrictive limits of the Carlist regime.

Keyword
“Renaşterea” Priesthood Society, royal dictatorship, Social Service, 1938-1940, Oltenia

References:

 1. Bonea, Florin, Un document inedit despre Societatea preoţească Renaşterea, http://www.biserica-amaradia.ro (consulted on May 16, 2021).
 2. Buzatu (Ilie), Mihaela, Anul 1938 şi înfiinţarea Frontului Renaşterii Naţionale – context european şi context naţional, in “Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques”, no. 21–22, 2009, pp. 25–31.
 3. Ciorbea, Valentin, Mitropolia Olteniei – primul an de istorie (21 decembrie1939–21 decembrie 1940), in “Misiunea. Revista Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României « General Paul Teodorescu »“, IInd year, no. 1(2)/2015, pp. 26–29.
 4. Dindirică, Lucian, O filă de istorie ecleziastică românească: Mitropolitul Nifon Criveanu, in “Misiunea. Revista Centrului de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României «General Paul Teodorescu »”, IInd year, no. 1(2)/2015, pp. 75–79.
 5. Enciclopedia României, vol. I, Statul, the steering committee: Dimitrie Gusti, Constantin Orghidan, Mircea Vulcănescu, Virgiliu Leonte, Ist edition, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938.
 6. Ghionea, Georgeta, Istoria băncilor populare din Oltenia (1880–1948), Craiova, Aius Printed Publising House, 2009.
 7. Ghionea, Georgeta, Instituţii economice clericale. Banca populară Clerul Mehedinţean, in “Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate”, VI, Drobeta Turnu Severin, Didahia Severin Publising House, 2013, pp. 1163–1168.
 8. Ghionea, Georgeta, Instituţii economice clericale. Banca populară “Ajutorul”, in “Arhivele Olteniei”, new series, no. 28/2014, pp. 137–149.
 9. Ghionea, Georgeta, Istoria băncilor populare din Oltenia în date, statistici şi corespondenţă (1880–1948), preface by Vladimir Osiac, Târgovişte, Cetatea de Scaun Publising House, 2015.
 10. Ghionea, Georgeta, Presa ecleziastică din Oltenia, reper economic şi social, in “Arhivele Olteniei”, new series, no. 31, 2017, pp. 117–122.
 11. Ghionea, Georgeta, Societatea “Renaşterea”, proiect social în Oltenia interbelică, in “Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor»”, Craiova, vol. XIV, 2013, pp. 113–125.
 12. Mitu, Narcisa Maria, The Contribution of the Church for the founding of School Canteens in Oltenia, in “Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor»”, XVI/2015, pp. 237–240.
 13. “Monitorul Oficial”, Ist part, 1938.
 14. Păunoiu, Diana-Mihaela, Nifon Criveanu – primul mitropolit al Olteniei, Râmnicului şi Severinului in the volume “Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate”, vol. 3, cared by Priest PhD st. Iulian Nedelcu, Drobeta Turnu Severin, Didahia Severin Publising House, 2010, pp. 248–259.
 15. Păunoiu, Diana-Mihaela, Rezidenţa regală a ţinutului Olt (1938–1940), Bucharest, Academia Română Publising House, 2012.
 16. Păunoiu, Diana-Mihaela, Sărbătoare şi propagandă în timpul regelui Carol al II-lea (1938–1940), Bucharest, Academia Română Publishing House, 2013.
 17. Păunoiu, Diana-Mihaela, Aspecte privind reformarea conduitei moral-religioase a comunităţilor oltene (1938–1940), in “Arhivele Olteniei”, new series, no. 30, 2016, pp. 113–123.
 18. Păunoiu, Diana-Mihaela, School canteens established by Mitropoly of Oltenia (1940–1941), in Iulian Boldea, Cornel Sigmirean (eds.), Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives, Section: History, Political Sciences, International Relations, edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies Târgu Mureș, “Arhipeleag XXI Press” Publishing House, 2020, pp. 176–184.
 19. Păunoiu, Diana-Mihaela, Aspects regarding the Official Speech about the Interwar Romanian Crisis, in “Journal of Romanian Literary Studies”, Issue 24/2021, International Romanian Humanities Journal, Published by Arhipelag XXI Press, Târgu Mureş, pp. 385–392.
 20. Păunoiu, Diana-Mihaela, Activitatea misionară a preoților din Oltenia în perioada 1939–1940”, in the volume „Mehedinţi – istorie, cultură şi spiritualitate”, XIV, Drobeta-Turnu Severin, Mitropolia Olteniei Publishing House and Didahia Severin Publishing House, 2022, pp. 386–398.
 21. Raiu, Cătălin, Democrație și statolatrie. Creștinismul social la Bartolomeu Stănescu, episcopul Râmnicului Noului Severin (1875–1954), Bucharest, Universitatea din Bucureşti Publishing House, 2013.
 22. “Renaşterea. Revistă de cultură creştină şi viaţă bisericească ortodoxă” [Organul Societăţii Preoţeşti “Renaşterea” din Mitropolia Olteniei], 1940.
 23. Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale, Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ Fund, files no.: 2/1938; 7/1938; 9/1939; 22/1939, 51/1939; 60/1939; 115/1939; 6/1940, 12/1940.
 24. Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale, Inspectoratul Regional de Jandarmi Craiova Fund, file no. 3/1937.
 25. Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale, Prefectura judeţului Vâlcea Fuund, file no.: 24/1939.

Check Also

The Diary of an Officer from Craiova Participating in the First World War

Șerban PĂTRAȘCU 3rd Degree Scientific Researcher, PhD. “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in SocialStudies and …