Saturday , December 2 2023
Home / Yearbook nr. XX/2019 / Florin NACU, Personalities of Oltenia – promotors of modernization (1821–1914)

Florin NACU, Personalities of Oltenia – promotors of modernization (1821–1914)

Florin NACU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: florinnacu86@yahoo.ro

Published on December 29, 2019

Abstract
The article evidences the extent to which the personalities of Oltenia contributed to the modernization of this region, in the time interval between 1821 and 1914. Oltenia represented the first line in the modernization of Wallachia, then Romania, due both to its potential and the personalities that lived in this historical region of Romania.

Keywords
Oltenia, personalities, modernization, development, society, politics, economy

References:

 1. Florin Constantiniu, În numele acelorași idealuri. De la Simon Bolivar la Tudor Vladimirescu, in “Magazin Istoric”, no. 4/1981.
 2. Mihai Cioranu, Revoluția lui Tudor Vladimirescu, in N. Iorga, Izvoarele contemporane asupra mișcării lui Tudor Vladimirescu, Bucharest, “Cartea Românească” Publishing, 1921.
 3. Dumitru Tudor, Oltenia Romană, Bucharest, Publishing House of the Romanian Academy, 1968.
 4. P. P. Panaitescu, Mircea cel Bătrân, Bucharest, Corint Publishing, 2000.
 5. Tiberiu Ciobanu, Domnitori români mai puțin cunoscuți, Timișoara, Excelsior Art Publishing, 2005.
 6. The Vlachs: Metropolis and Diaspora, Studies on the Vlachs, Asterios I. Kukudēs, Zitros Publishing, 2003.
 7. Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe, Bucharest, Publishing House of the Romanian Academy, 1971.
 8. Ștefan Ionescu, Bucureștii în vremea fanarioților, Cluj, Dacia Publishing, 1974.
 9. Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, Bucharest, Publishing House of the Romanian Academy, 1959-1962, vol. I.
 10. C. Pajura, D.T Giurescu, Istoricul orașului Turnu Severin (1833-1933), Bucharest, “Tiparul Românesc” Publishing, 1933.
 11. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, Bucharest, Albatros Publishing, 1971.
 12. Nicolae C. Nicolescu, Enciclopedia șefilor de guvern ai României (1862-2006), Bucharest, Meronia Publishing, 2006.
 13. Vitalie Buzu, Amintirile unui locotenent rus despre Craiova, available at https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/amintirile-unui-locotenent-rus-despre-craiova
 14. Istoria Românilor, Vol. VII, tom I, Bucharest, Encyclopedical Publishing, 2001.
 15. Bokor Zsuzsa (coord.), Terra Promessa. Italienii din România, Institutte for the Studying of National Minorities’ Problems, Cluj-Napoca, 2017.
 16. Paul Rezeanu, Craiova-Amintirile orașului, Craiova, 2006.

Check Also

Sorin DINULESCU, Romania’s participation in the economic development policy of the European Union

Sorin DINULESCU PhD. candidate, University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration, Romania; E-mail: …

Leave a Reply

Your email address will not be published.