Wednesday , May 29 2024
Home / Yearbook nr. XIX/2018 / Laurenţiu RADU, The Political Evolution of the Nicolae Ceausescu Regime in Relation to the Law and the Fundamental Human Rights

Laurenţiu RADU, The Political Evolution of the Nicolae Ceausescu Regime in Relation to the Law and the Fundamental Human Rights

Laurenţiu RADU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: xpatrick2013@yahoo.com

Published on December 4, 2018

Abstract
The Ceausescu regime began with a brief period of relative liberalization, marked by an increase in the quality of life and the elimination of potential political rivals. After the consolidation of his position, a forced industrialization phase followed. Simultaneously with the economic progress, the cult of the personality of President Nicolae Ceausescu is amplified. Setting up his dictatorship and paying foreign loans through massive exports have brought Romania to the brink of disaster. The supreme leader mainatined his authority with the help of the security forces, massively involved in the surveillance of the population. Limiting people’s rights to well-being, suppressing the freedom of expression (criticism of party ideology), censorship of the press, coercion and prohibition of any form of independent political activity are only a few aspects that marked the lives of Romanians in the latter years of communism.

Keywords
Nicolae Ceauşescu, communism, repression, human rights, cult of personality.

References:

 1. Ion Gheorghe Maurer, Raport asupra directivelor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român privind Planul de dezvoltare a economiei naţionale pe perioada 1966-1970, Bucharest, Politic Publishing, 1966.
 2. Gheorghe Sbârnă, Constituţiile României, Studii, Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, Târgovişte, Cetatea de Scaun Publishing, 2012.
 3. Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste, Vol. 3, Bucharest, Politic Publishing, 1969.
 4. Cezar Avram, Ioan Bitoleanu, Roxana Radu, Ion Vlad, Elena Paraschiv, Introducere în istoria dreptului, Bucharest, Fundaţia România de Mâine Publishing, 2007.
 5. Pavel Câmpeanu, Ceaușescu, anii numărătorii inverse, Iași, Polirom Publishing, 2002.
 6. Film document. Congresul XII, Pârvulescu vs Ceauşescu, available at www.youtube.com.
 7. Lavinia Betea, Ultima întâlnire dintre Nicolae Ceauşescu şi Mihail Gorbaciov, 4 decembrie 1989, Stenograma întâlnirii cu Gorbaciov, in “Jurnal Național” from December 10, 2008.
 8. Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. 6-12 august 1969, Bucharest, Politic Publishing.
 9. Statutul Partidului Comunist Român, Bucharest, Politic Publishing, 1965.
 10. Statutul unităților și detașamentelor de pionieri din Republica Socialistă România, Bucharest, Politic Publishing, 1967.
 11. Plenara Consiliului Național al Organizației Pionierilor. 5 februarie 1976. Organizația Pionierilor.
 12. Dennis Deletant, România sub regimul comunist, third edition revised and added, Bucharest, Fundaţia Academia Civică Publishing, 2010.
 13. Alexandru Cenuşoiu, interview with Alexandru Bârlădeanu “N-am aplaudat şi n-am contestat” alegerea lui Ceauşescu, available at http://www.romania-actualitati.ro
 14. Stelian Tănase, Documentar. București strict secret. Ultimul spectacol Maurer, available at https://www.dailymotion.com
 15. Lavinia Betea, Cine-a “organizat” accidentul lui Maurer: sovieticii sau Ceauşescu?, available at http://adevarul.ro
 16. Lavinia Betea, Zvonurile “epocii de aur”, in “jurnalul.ro”, available at http://betea.ro
 17. Lavinia Betea, Lucreţiu Pătrăscanu. Moartea unui lider comunist, Bucharest, Curtea Veche Publishing, 2011.
 18. Tudor Călin Zarojanu, Viaţa lui Corneliu Coposu, The 2nd revised edition, Bucharest, Maşina de scris Publishing, 2005.
 19. Radu Eremia, Laurențiu Ungureanu, Apostolii Epocii de Aur. Analfabeţii cu diplome din ceauşism. Câtă şcoală aveau comuniştii?, in “Adevărul Moldova”, available at http://adevarul.rom
 20. Ion Bucur, Cartea represiunii 1989, Bucharest, IRRD Publishing, 2012.

Check Also

Livia POGAN, A Chronological Perspective on Work-life Balance

Livia POGAN Teaching Assistant, PhD., Faculty of Social Sciences and Humanities, University “Lucian Blaga” of …

Leave a Reply

Your email address will not be published.