Saturday , July 13 2024
Home / Yearbook nr. XVIII/2017 / Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Historiographic Outlining on the Song of the Dawn

Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, Historiographic Outlining on the Song of the Dawn

Loredana-Maria ILIN-GROZOIU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: lorelayy2007@yahoo.com.

Published on October 31, 2017

Abstract
The ritual manifestations that accompany the funeral, carried out within the traditional community, have been referred to, in the specialised literature, as passing rites. The rites, the gestures, the customs, along with the funerary ritual texts, strictly transmitted from one generation to another, prove their own signification, as much as they are related to a transcendent reality.
In this context, they play their polyvalent roles, on one side, by assuring the separation of the soul by the world of the living, and its aggregation into that of the ancestors, and, on the other side, through the fact that they reinstall the temporary equilibrium state that has been lost through death. In the present study there have been pointed out the most significant contributions of the theme, based on ethnographic and anthropologic researches, which have been carried out since the second half of the 19th century.

Keywords
historiography, funerary ceremony, Song of the Dawn, Oltenia,post-existence.

References:

 1. Arnold van Gennep, Rituri de trecere, Iaşi, Polirom Publishing House, 1996.
 2. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Concepte, credinţe şi tradiţii privind nemurirea sufletului şi cultul morţilor, Craiova, Universitaria Publishing House, Bucharest, Pro Universitaria Publishing House, 2014.
 3. Mihai Pop, Mitul Marii Treceri, in vol. “Romanian folklore”, Bucharest, Grai şi Suflet-Cultura Naţională Publishing House, 1998.
 4. Ovidiu Bârlea, Folclorul şi unele probleme ale dezvoltării poporului roman, in “R.E.F.”, year IV (1959), no. 1-2.
 5. Ion Becineagă, Diorile – datini populare, in “Familia”, year XI, 1875.
 6. B. P. Haşdeu, Cuvinte din bătrâni, volume I, Bucharest, 1878.
 7. Simion Mangiuca, Călindariu iulian-gregorian şi poporalu românu pe anul 1883, Biserica Albă, 1882.
 8. Aurel Iana, Jalea românului, in “Familia”, year XXVI, 1890.
 9. Viorica Magdu, Diorile, in “Gazeta Transilvaniei”, LIV (1891), no. 22.
 10. Enea Hodoş, Cuvinte din bătrâni, Caransebeş, 1898.
 11. G. Coşbuc, Bocetul, in “Familia”, XXXVII, 1901.
 12. O. Densuşianu, Flori alese din cântecele populare, Bucharest, 1920.
 13. Ion G. Popescu, Obiceiuri, credinţe şi superstiţii în Clopotiva, in Ion Conea (coordinator) Clopotiva: a village from Haţeg, II, 1940.
 14. Nicolae Panea, Folclor literar românesc: pâinea, vinul şi sarea, ospitalitatea şi moartea, Craiova, Scrisul Românesc, 2005.
 15. Silvia Ciubotaru, B. P. Haşdeu şi cultura populară, in “Anuar de lingvistică şi istorie literară”, Iaşi, volume XXVI, 1977-1978.
 16. S. Fl. Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, 1892.
 17. Teodor Gâlcescu, Folclor din Gorj, extras from “Grai şi suflet”, VII, 1937.
 18. Constantin Brăiloiu, “Ale mortului” din Gorj, in “Opere”, vol. V, introductory study, translated and supervised by Emilia Comişel, Bucharest, Editura Muzicală Publishing House, 1981.
 19. O. Buhociu, Folclorul de iarnă, Zorile şi poezia pastorală, Bucharest, Minerva Publishing House, 1979.
 20. I. C. Chiţimia, Folclorul românesc în perspectivă comparată, Bucharest, Minerva Publishing House, 1971.
 21. Dumitru Şandru, Folclor românesc, edition supervised by Tudora Şandru Olteanu, Bucharest, Minerva Publishing House, 1987.
 22. C. Mohanu, Fântâna dorului. Poezii populare din Ţara Loviştei, Bucharest, Minerva Publishing House, 1975.
 23. Pavel Ciobanu, Plaiul Cloşani, vol. I, Published by Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare Mehedinţi, Drobeta Turnu-Severin, 1976; vol. III, 1981; vol. IV, 1996.
 24. Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, Cântecul zorilor şi bradului, Bucharest, Editura Muzicală Publishing House, 1988.
 25. Mihai Fifor, Cântecul ritual funerar-contribuţii la analiza simbolurilor, in “Arhivele Olteniei”, new series, no. 10/1995.
 26. Nicolae Panea, Mihai Fifor, Cartea românească a morţii, Drobeta, Published by Centrul Creaţiei Populare a judeţului Mehedinţi, 1998.
 27. Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucharest, Fundaţia Culturală Publishing House, 1999.
 28. Vasile Şişu, Odiseea sufletului-epos funerar românesc, Centrul Judeţean de Creaţie Populară Mehedinţi Drobeta Turnu-Severin, 2001.
 29. Nicolae Panea, Gramatica funerarului, Craiova, Scrisul Românesc Publishing House, 2003.
 30. Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucharest, Paideia Publishing House, 2006.
 31. Ion Ghinoiu, Mitologie română: dicţionar, Bucharest, Univers Enciclopedic Gold Publishing House, 2013.

Check Also

Florin Gh. Gheţău, An Assumed Mission – Alexandru Marghiloman Government (March 5/18 – November 24/6, 1918), Deva, Karina Publishing House, 2016, 142 p. (Diana-Mihaela PĂUNOIU)

Book review Florin Gh. Gheţău, An assumed mission – Alexandru Marghiloman Government (March 5/18 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published.