Wednesday , May 29 2024
Home / Yearbook nr. XVII/2016 / Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, The Funerary Song Three Sisters Gathering Flowers

Loredana-Maria ILIN-GROZOIU, The Funerary Song Three Sisters Gathering Flowers

Loredana-Maria ILIN-GROZOIU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: lorelayy2007@yahoo.com

Published on October 31, 2016

Abstract
Since ancient times, in all the civilisations, the antagonistic duality fear versus fascination, which refers to the aspect of the Other-Side World, has induced and maintained numerous funerary rites and rituals in the collective mentality. The fear of death was defeated by the belief in the continuation of life beyond death. In the funerary song Three sisters gathering flowers that accompanies the funerary rites, the passing towards the Other World is presented as a wandering (or falling asleep) while gathering flowers. By analysing the significations of the symbols that are found in this song, we intended to bring back to life the image of the cosmic sacredness, characteristic to the Romanian peasant.

Keywords
three sisters, sleeping, gathering flowers, This World, the Other-Side world

References:

 1. Al. I. Amzulescu, Balada familială. Tipologie şi corpus de texte poetice, Bucharest, Romanian Academy Publishing House, 1983.
 2. Vasile V. Filip, Universul colindei româneşti. În perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică, Bucharest, Saeculum I.O. Publishing House, 1999.
 3. Sabina Ispas, Cântecul epic-eroic românesc în context sud-est european. Cântecele peţirii, Bucharest, Minerva Publishing House, 1995.
 4. Vasile Şişu, Odiseea sufletului. Epos funerar românesc, Drobeta Turnu-Severin, The County Centre for Folk Creation from Mehedinţi, 2001.
 5. Pavel Ciobanu, Plaiul Cloşani, vol. III, Drobeta Turnu-Severin, Edited by the County Centre for Popular Creation from Mehedinţi, 1981.
 6. Mihail Gregorian, Folclor din Oltenia şi Banatul Răsăritean, in “Folclor din Oltenia şi Muntenia”, I, 1967, Bucharest, Editura pentru Literatură Publishing House.
 7. Delia Suiogan, Simbolica riturilor de trecere, Bucharest, Paideia Publishing House, 2006.
 8. A. Codoban, Sacru şi ontofanie, Iaşi, Polirom Publishing House, 1998.
 9. Mircea Eliade, Eseuri, Bucharest, Scientific Publishing House, 1991.
 10. Ivan Evseev, Enciclopedia simbolurilor religioase şi arhetipurilor culturale, Timişoara, “Învierea” Publishing House, 2007.
 11. Sabina Ispas, Trei surori la flori (Trei fete surori), in “Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor «Constantin Brăiloiu»”, new series, volume 4, 1993.
 12. Rolf W. Brednich, Volkserzälungen und Volkslaube von den Schicksalsfrauen, Helsinki, 1964.
 13. Ion Ghinoiu, Mica enciclopedie de tradiţii româneşti, Bucharest, Agora Publishing House, 2008.
 14. Mircea Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris, 1968.
 15. Florica Lorinţ, Cornelia Belcin-Pleşca, Însemne despre destin(în credinţe şi rituri populare la români), in “Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor”, New series, volume 4/1993.
 16. Serafim Rose, Experienţe contemporane “de după moarte” în lumina învăţăturii ortodoxe, translated from English by Dana Cocargeanu, Bucharest, Sophia Publishing House, 2007.
 17. Mihai Fifor, Cântecul ritual funerar, in “Arhivele Olteniei”, New series, no. 10/1995.
 18. Adrian Fochi, Estetica oralităţii, Bucharest, Minerva Publishing House, 1980.
 19. Romulus Vulcănescu, Mitologie română, Bucharest, Romanian Academy Publishing House, 1985.
 20. Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Bucharest, Albatros Publishing House, 2004.
 21. Anna Ferrari, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, translated by Emanuela Stoleriu, Dragoş Cojocaru, Dana Zamosteanu, Iaşi, Polirom Publishing House, 2003.
 22. Ernest Bernea, Cadre ale gândirii populare, Bucharest, Cartea Românească Publishing House, 1985.
 23. Monica Brătulescu, Colinda românească, Bucharest, Minerva Publishing House, 1981.
 24. Ovidiu Bârlea, Folclorul românesc. Momente şi sinteze, Bucharest, Minerva Publishing House.
 25. A. Fochi, Datini şi eresuri populare la sfârşitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui N. Densuşianu, Bucharest, Minerva Publishing House, 1976.
 26. Sabina Ispas, O nouă interpretare a unui cântec povestitor: Toma Alimoş, in “Revista de etnografie şi folclor”, v. XXXI, no. 2/1986.
 27. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. 1, Bucharest, Artemis Publishing House, 1993.
 28. Marcela Bratiloveanu Popilian, Obiceiuri de primăvară din Oltenia, Bucharest, “Constantin Matasă” Publishing House, 2001.
 29. Elena Niculiţă Voronca, Datinile poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică, vol. I, Iaşi, Polirom, 1998.
 30. Mariana Kahane, Lucilia Georgescu-Stănculeanu, Cântecul Zorilor şi Bradului (Tipologie muzicală), Bucharest, Editura Muzicală Publishing House, 1988.
 31. Gh. F. Ciauşeanu, Superstiţiile poporului român. În asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi, critique edition, preface and theme index by I. Oprişan, Bucharest, Saeculum I.O. Publishing House.
 32. Artur Gorovei, Credinţe şi superstiţii ale poporului român, Bucharest, Grai şi Suflet Publishing House, 1995.
 33. Ion H. Ciubotaru, Obiceiurile funerare din Moldova în context naţional, Iaşi, “Alexandru Ioan Cuza” University Publishing House, 2014.
 34. Algirdas Julien Greimas, Despre zei şi despre oameni. Studii de mitologie lituaniană, translated by Rodica Paliga, Bucharest, Meridiane Publishing House, 1997.
 35. Ion Nijloveanu, Balade populare româneşti, Bucharest, Muzicală Publishing House, 1984.
 36. Petre V. Ştefănucă, Datini şi creaţii populare, Chişinău, Ştiinţa Publishing House, 2008.
 37. Victor Kernbach, Universul mitic al românilor, Bucharest, Scientific Publishing House, 1994.
 38. C. Mohanu, Fântâna dorului. Poezii populare din Ţara Loviştei, Bucharest, Minerva Publishing House, 1975.

Check Also

Mihai Ghiţulescu, Reign and Government, Organisation and Operation of the Government Institution in Romania (1866–1940), Craiova, Aius Publishing House, 2015, 236 p. (Diana-Mihaela PĂUNOIU)

Book review Mihai Ghi ţulescu, Reign and Government, Organisation and operation of the government institution …

Leave a Reply

Your email address will not be published.