Wednesday , May 29 2024
Home / Yearbook nr. XX/2019 / Mihaela BĂRBIERU, Aspects of political and diplomatic relations of Romania in the first decade of the “reign” of Nicolae Ceaușescu (1965–1975)

Mihaela BĂRBIERU, Aspects of political and diplomatic relations of Romania in the first decade of the “reign” of Nicolae Ceaușescu (1965–1975)

Mihaela BĂRBIERU
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: miha_barbieru@yahoo.com

Published on December 29, 2019

Abstract
The period between IX-XI Congresses of the Communist Party still manages to offer several research themes to historians. Romania’s foreign policy under Ceaușescu is reorientated and the communist leaders, from the desire to get as much power, put a distance from Soviet hegemony. The continuation of diplomatic relations with Israel after the war of six days, condemning the military intervention in Czechoslovakia in 1968 or the contrary opinion that our country had in the Council for Mutual Economic Assistance (CAER) against the proposals from Russia, and developing friendly relations with the European Economic Community , the United States, China, etc. have been enrolled in this line. Nicolae Ceaușescu had also a series of initiatives designed to strengthen Romania′s position abroad , and in this respect, we emphasize the central role in the signing of the Helsinki Final Act in 1975. In the attempt to underline the important role that Romania had on the international scene during Ceaușescu, our study analyzes aspects of Romanian diplomacy and foreign policy in the period 1965-1975.

Keywords
Council for Mutual Economic Assistance (CAER), external relations, diplomacy, mediation, foreign policy

References:

 1. Lavinia Betea (coord.), Viața lui Ceaușescu. Fiul poporului, Bucharest, Adevărul Publishing, 2013.
 2. Ion Calafeteanu, Cristian Popișteanu (coord.), Politica externă a României. Dicționar cronologic, Bucharest, Scientifical and Encyclopedical Publishing, 1986.
 3. Dan Cătănuș, Tot mai departe de Moscova… Politica externă a României 1956-1965, Bucharest, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului Publishing, 2011.
 4. Ana Maria Cătănuș, Tensiuni în relațiile româno-sovietice în anul “Primăverii de la Praga”, in “Arhivele Totalitarismului”, no. 1-2/2006.
 5. Lucian Popescu, Ceaușescu și obsesia pentru pacea mondială, in “Historia”, available at https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ceausescu-si-obsesia-pentru-pacea-mondiala
 6. Istoria românilor, Vol. X, Bucharest, Encyclopedical Publishing, 2013.
 7. Nicolae Ceaușescu, România pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste. Rapoarte, cuvîntări, articole. Iulie 1965 – septembrie 1966, Bucharest, Political Publishing, 1968.
 8. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România. Raport Final, Bucharest, 2006, available at http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT _FINAL_CPADCR.pdf
 9. Mihaela Bărbieru, Aspects Concerning Foreign Economic Relations of Romania in the Years 1965-1989, in “Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor»”, no. XVI/2015, Bucharest, Publishing House of the Romanian Academy.
 10. Iulian Dănescu, Dinamica relațiilor economice internaționale ale României în perioada făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, in “anale de istorie”, year XXXII, no. 3, 1986.
 11. Politica externă a României de la instaurarea lui Ceaușescu până la începutul revoluției culturale; available at http://www.rasfoiesc.com/legal/administratie/stiinte-politice/POLITCA-EXTERNA -A-ROMANIEI-DE-24.php
 12. Lavinia Betea, Partea lor de adevăr, Bucharest, Compania Publishing, 2008.
 13. Politica externă a României de la instaurarea lui Ceaușescu până la începutul revoluției culturale, available at http://www.rasfoiesc.com/legal/administratie/stiinte-politice/POLITCA-EXTERNA-A-ROMANIEI-DE-24.php
 14. Note de la întâlnirea conducătorilor partidelor comuniste şi muncitoreşti şi a guvernelor socialiste, Moscova, 9 iunie 1967, ANIC (Central National Historical Archives), CC of PCR fund – External Relation section, file 43/1967.
 15. Emanuel Copilaș, Imposibila independenţă: aspecte ale politiciiexterne româneşti în perioada comunistă, in “Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, LII, Supplement, 2013.
 16. Sanda Stolojan, Cu de Gaulle în România, Bucharest, Albatros Publishing, 1994.
 17. Lavinia Betea, Apoteoza lui Ceaușescu – 21 august 1968, in “Historia”, available at https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/apoteoza-lui-ceausescu-21-august-1968
 18. Dan Cătănuş (ed.) România şi Primăvara de la Praga, Bucharest, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005.
 19. Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucharest, Univers Enciclopedic Publishing, 2002.
 20. Ionuț Marcu, Scena balconului din 21 august 1968 și nașterea mitului independenței lui Ceaușescu, in “Historia”, available at https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/scena-balconului-din-21-august-1968-si-nasterea-mitului-independentei-lui-ceausescu
 21. Jean Francois Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste, Iaşi, Polirom Publishing, 1998.
 22. Emanuel Copilaș, Politica externă a României comuniste: autonomia unei insolite autonomii, in “Sfera Politicii”, no. 152, 2010.
 23. Mihaela Bărbieru, Characteristics of the forced industrialization in Romania during Ceausescu Regime (1965-1989), in “Discourse as a Form of Multiculturalism in Literature and Communication”, Section: History and Cultural Mentalities Tîrgu-Mureş, Arhipelag XXI Press, 2015.
 24. Ilarion Tiu, Ceaușescu, între CAER și Piața Comună, in “Cultura”, available at https://adevarul.ro/cultura/istorie/ceausescu-caer-piata-comuna-1510accf34b62ed5875c14581/index.html
 25. Larry Watts, Fereşte-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al blocului sovietic cu România, Bucharest, RAO Publishing, 2011.
 26. Ioan Mihai Pacepa, Orizonturi roșii. Amintirile unui general de Securitate, Bucharest, Venus Publishing, 1987.
 27. Lilea Grosul, România în timpul regimului Ceaușescu, available at https://www.academia.edu/12469208/Rom%C3%A2nia_%C3%AEn_timpul_regimului_Ceau%C5%9Fescu
 28. Andreea Dita, Relațiile externe cu Orientul în timpul lui Nicolae Ceaușescu, in “Historia”, available at https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/relatiile-externe-cu-orientul-in-timpul-lui-nicolae-ceausescu
 29. Vladimir Tismăneanu, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la Havel, Iași, Polirom Publishing, 1997.
 30. Ana-Maria Cătănuş (ed.), Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu: minirevoluţia culturală din 1971, Bucharest, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005.
 31. Dan Alexe, Acordurile de la Helsinki și OSCE, available at https://moldova.europalibera.org/a/2238365.html

Check Also

Sorin DINULESCU, Romania’s participation in the economic development policy of the European Union

Sorin DINULESCU PhD. candidate, University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration, Romania; E-mail: …

Leave a Reply

Your email address will not be published.