Wednesday , May 29 2024
Home / Yearbook nr. XVIII/2017 / Roxana Cristina RADU, Obstacles and Limits of the Equal Treatment Principle in the Romanian Political Regime

Roxana Cristina RADU, Obstacles and Limits of the Equal Treatment Principle in the Romanian Political Regime

Roxana Cristina RADU
Assoc. prof., PhD., Faculty of Law, University of Craiova, Romania;
E-mail: rocxaine@yahoo.com

Published on October 31, 2017

Abstract
The cases of discrimination and sexual harassment became a certainty in Romania in the last decade. Discrimination, sexual harassment and bullying against women can also exist as a result of the Romanian traditional culture of male authority, in which a certain legal violence against women is acceptable and doubled by a high tolerance in front of this type of violence. On the other side, a modern culture, disseminated mainly by mass-media emphasizes the image of the woman as a sexual object by exposing her to violent behavior with prevalent sexual connotations.

Keywords
discrimination, equal treatment, equality of chances, harassment, sanction.

References:

 1. Mihaela Bărbieru, Aspects Regarding the Political and Social Organization of Women in Romania in the Intewar Period, în Claudiu Marian Bunăiașu, Elena Rodica Opran, Dan Valeriu Voinea (editors), Creativity in Social Sciences, Craiova, Sitech Publishing, 2015.
 2. Dan Claudiu Dănişor, Fundamentul statului şi criteriile de nediscriminare (comentarii ale dispoziţiilor art. 4 din Constituţia României), in “Revista de Drept Public”, no. 1/2008.
 3. Simina Elena Tănăsescu, Principiul egalităţii în dreptul românesc, Bucharest, All Beck Publishing, 1999.
 4. The Center for Social Development Sighişoara, Manifestări discriminatorii în procesul de angajare, in “Raporturi de muncă”, no. 9/2003.
 5. Case C-17/05, B.F. Cadman versus Health & Safety Executive, October 3rd 2006, in Curierul Judiciar no. 12/2006.
 6. Case Buchen versus Czech Republic, November 26th 2002, in Corneliu Liviu Popescu, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (1999-2002), Bucharest, C.H. Beck Publishing, 2003.
 7. Janice Nairns, Employment Law for Business Students, third edition, Essex, Pearson Education Limited, 2008.
 8. Gabriel Andreescu, Naţiuni şi minorităţi, Iaşi, Polirom Publishing, 2004.
 9. Ion Traian Ştefănescu, Consideraţii referitoare la Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu privire specială asupra domeniului muncii, in “Revista Română de Dreptul Muncii”, no. 2/2002.
 10. Magda Volonciu, Sesizări, reclamaţii şi plângeri împotriva măsurilor de discriminare pe criteriul sexului, in “Revista Română de Dreptul Muncii”, no. 1/2003.
 11. C. Gâlcă, Hărţuirea sexuală la locul de muncă, in “Revista Română de Dreptul Muncii”, no. 2/2005.
 12. Nicolae Voiculescu, Câteva consideraţii privind Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi armonizarea acesteia cu directivele comunitare, in “Revista Română de Dreptul Muncii”, no. 2/2003.
 13. Elena Zamfir, Violenţa împotriva femeii, in “Revista de Asistenţă Socială”, no. 1-2/2005.
 14. Gheorghe Mateuţ, Reflecţii asupra infracţiunii de hărţuire sexuală introdusă în Codul Penal Român prin Legea nr. 61 din 16.01.2002, in “Dreptul”, no. 7/2002.
 15. Eliodor Tanislav, Tanislav Eliodor jr., Infracţiunea de hărţuire sexuală a angajatului. Propuneri “de lege ferenda” privind forma agravantă, in “Revista Română de Dreptul Muncii”, no. 1/2003.

Check Also

Florin Gh. Gheţău, An Assumed Mission – Alexandru Marghiloman Government (March 5/18 – November 24/6, 1918), Deva, Karina Publishing House, 2016, 142 p. (Diana-Mihaela PĂUNOIU)

Book review Florin Gh. Gheţău, An assumed mission – Alexandru Marghiloman Government (March 5/18 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published.