Wednesday , May 29 2024
Home / Yearbook nr. XXI/2020 / Sevastian CERCEL, The Legislative Unification of the Romanian Principalities (1859–1866)

Sevastian CERCEL, The Legislative Unification of the Romanian Principalities (1859–1866)

Sevastian CERCEL
Professor, Ph.D., Faculty of Law, University ofCraiova/ Scientific Researcher I, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: sevastiancercel@yahoo.com

Published on December 17, 2020

Abstract
In the period 1859-1866, the Romanian Principalities carried out an ambitious program to endow the new state with modern institutions. The legal system was organized in accordance with the needs of a European state, and the adopted legislation is fundamental to modern Romanian law. The elaboration and adoption of the major codes are noticeable: the Civil Code, the Civil Procedure Code, the Criminal Code and the Criminal Procedure Code.
During a reign of only seven years, through an extraordinary political will, completed by a special vision of the needs of Romanian society, Alexandru Ioan Cuza managed to lay the normative and economic bases of modern Romania.

Keywords
Romanian Principalities; legislative unification; Calimach Code; Caragea Code; Romanian Civil Code; Romanian Criminal Code; Procedural Codes

References:

 1. A. Rădulescu, Cultura juridică românească în ultimul secol, speech delivered on 3 June 1922 in the solemn session under the chairmanship of His Royal Highness Prince Carol, National Culture, Bucharest, 1923.
 2. E. Cernea, E. Molcuț, Istoria statului și dreptului românesc, revised and supplemented edition, Bucharest, Universul Juridic Publishing House, 2006.
 3. L. P.Marcu, Istoria dreptului românesc, Bucharest, Lumina Lex Publishing House, 1997.
 4. Val. Al. Georgescu, V. Șotropa, in Istoria dreptului românesc, vol. I, Part I, volume coordinators: Dumitru Firoiu, Liviu P. Marcu, Bucharest, Publishing House of the R.S.R. Academy, 1984, Title I –An overview, chap. III –Structure and sources of law.
 5. M. Duțu, Un secol de stat unitar și drept național (1918–2018). Perspective istorice cultural-științifice, Bucharest, Romanian Academy Publishing House, Universul Juridic Publishing House, 2018.
 6. S. Popescu, T. Prelipceanu, Unificarea Codului civil și a celui de procedură civilă, un remarcabil rezultat al conlucrării fructuoase dintre membrii și consilierii temporari ai Consiliului legislativ interbelic, in “Revista de drept comercial”, no. 4/2008.
 7. Paul Cosmovici (coord.), Tratat de drept civil, vol. I, General part, Bucharest, Publishing House of the Academy, 1989.
 8. A. Rădulescu, Unificarea legislativă, Memoriile Secțiunii Istorice, session of 2 June 1927, series III, tome VII, Bucharest, National Culture www.digibuc.ro,.
 9. Idem, Puterea judecătorească, 10 March 1922, in Constituția din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Bucharest, Humanitas Publishing House, 1990.
 10. Idem, Dreptul românesc în Basarabia, presentation in the public session of the Romanian Academy of 3 July 1942, republished by Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2017.
 11. D. Gusti, President of the Romanian Social Institute, Cuvânt de deschidere, in Constituția din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Bucharest, Humanitas Publishing House, 1990 – which reproduces the New Constitution of Romania, 23 public speeches organized by the Romanian Social Institute, published by the National Culture Print, Bucharest, no year, dated 18 December 1921.
 12. Vintilă I. Brătianu, Nevoile statului modern și Constituția României Mari, in Constituția din 1923 în dezbaterea contemporanilor.
 13. A. Rădulescu, Introducere, în Legiuirea Caragea, critical edition, Publishing House of the Academy, 1955.
 14. Idem, Pagini despre Legiuirea Caragea, in Irina Rădulescu-Valasoglu (ed.),Pagini inedite din istoria vechiului drept românesc, Bucharest, Publishing House of the Romanian Academy, 1991.
 15. Dan Berindei, Diplomația românească modernă. De la începuturi la proclamarea independenței de stat (1821–1877), Bucharest, Albatros Publishing House, 1995.
 16. Dan Berindei, Știri noi privind conlucrarea muntenilor și moldovenilor în lupta pentru Unirea Principatelor, in File din trecutul istoric al județului Prahova, Ploiești, 1971.
 17. Maria Huminic, Colaborarea dintre unioniștii moldoveni și munteni în lumina unor documente ale vremii aflate în Muzeul Unirii din Iași, in “Cercetări istorice”, Iași, I, 1970.
 18. Cornelia Bodea (ed.), Corespondență politică (1855–1859), Publishing House of the R.S.R. Academy, Bucharest, 1963, Dimitrie A. Sturdza to Constantin Hurmuzachi, 3 July 1856.

Check Also

Francine Hirsch, Soviet Judgement at Nuremberg: A New History of the International Military Tribunal After World War II, Oxford University Press, 2020, 560 p. (Florin NACU)

Book review Francine Hirsch, Soviet Judgement at Nuremberg: A New History of the International Military …