Wednesday , May 29 2024
Home / Yearbook nr. XVIII/2017 / Simona LAZĂR, Considerations on the Late Period of the Bronze Age in the South-Western of Romania

Simona LAZĂR, Considerations on the Late Period of the Bronze Age in the South-Western of Romania

Simona LAZĂR
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: simonalazar@ymail.com.

Published on October 31, 2017

Abstract
The first chronological stage is dominated by the presence of the incised and incrusted ceramics of Gârla Mare type, of which development may encompass a large segment from the Middle Bronze period. The innovations that appear during the Late Bronze period in almost all the sites, intensively researched, appear in the tendency of replacing the incised ornament with the plastic, grooved decoration. Thus, the cultural aspects of the Late Bronze – the end of the Gârla Mare culture, the cultural group Bistreţ-Işalniţa, the group Govora (the last manifestations of the Verbicioara culture) – are followed, almost uniformly in this region, by the groups with grooved ceramics.

Keywords
archaeology, Late Bronze period, Oltenia, Gârla Mare, Bistreţ-Işalniţa.

References:

 1. M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Nereamia Napocae Publishing, 2003;
 2. Christine Reich, Das Gräberfeld von Szeremle und die Gruppen mit inkrustierter Keramik entlang der mittleren und unteren Donau, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, 2006.
 3. N. Tasić, Praistorija Vojvodine, Novi Sad, 1974.
 4. D. Berciu, E. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950), in “Materiale şi cercetări Arheologice”, Bucharest 2, 1956.
 5. Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cârna, Bucharest, Romanian Academy Publishing, 1961.
 6. Z. Letica, Antropomorfne figurine bronzanog doba u Iugoslaviji, Beograd, 1973; Idem, Praistorijska nekropola “Pesak” kod Korbova, in “Starinar”, NS, 24-25, 1973-1974.
 7. T. Filipov, Nekropol ot kăsnata bronzova epoha pri s.Orsoja, Lomsko, Lom, 1976.
 8. A. Bărcăcilă, Antiquitées pré-et protohistorique des environs de Turnu Severin, in “Dacia”, 1, 1924, pp. 280-296; D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939;
 9. B. Hänsel, P. Roman, Siedlungsfunde der bronzezeitlichen Gârla Mare Gruppe bei Ostrovu Corbului, in “Prähistorische Zeitschrift”, 59, 1984, 2.
 10. G. Crăciunescu, Despre locuirile bronzului mijlociu din Ostrovul Mare, in “Drobeta”, 16, 2006.
 11. M. Nica, Locuinţele de tip Gârla Mare şi Hallsattiene descoperite în aşezările de la Ghidici, in “Thraco-Dacica”, 13, 1987;
 12. S. Lazăr, Contribuţii la repertoriul arheologic al jud. Dolj, in “Arhivele Olteniei”, SN. 14, 1999.
 13. I. Chicideanu, Die Frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Sudwest Rumänien, in “Dacia”, NS, 30, 1986, 1-2;
 14. M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, Nereamia Napocae Publishing, 2003.
 15. V. Micov, Materieaux archéologiques de la dernière période de l’âge du bronze en Bulgarie du nord-ouest, în “Archeologija Sofia”, 12, 1970, 3;
 16. G. Georgiev, Die Erforschung der Brozezeit in Nordwestbulgarien, in (ed. B. Hänsel) Südosteuropa zwischen 1600 und 1000 v. Chr., in “Prähistorische Archäologie in Südosteuropa”, Berlin, 1, 1982;
 17. B. Hänsel, Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit in Karpatenbecken, Bonn, 1968.
 18. T. Shalganova, Das Antreten der kannelierten Keramik und der Űbergang von der Spätbronzezeit zur frühen Eisenzeit in Nordwestbulgarien, in The Early Hallstatt Period (1200-700 B.C.) in South-Eastern Europe, Alba Iulia, 1994;
 19. M. Şandor Chicideanu, Cultura Žuto-Brdo Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară, Cluj, 2003.
 20. S. Lazăr, Sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-vestul României, Craiova, Universitaria Publishing, 2011;
 21. A. Ceaușescu, S. Lazăr, Habitatul din Câmpia Olteniei din preistorie până în epoca contemporană, Craiova, Universitaria Publishing, 2013.
 22. S. Lazăr, Bistreț Ișalnița Type Discoveeeis in Oltenia, in “Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu Plopșor»”, 12, 2011.
 23. S. Lazăr, Sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-vestul României, Craiova, Universitaria Publishing, 2011.

Check Also

Florin Gh. Gheţău, An Assumed Mission – Alexandru Marghiloman Government (March 5/18 – November 24/6, 1918), Deva, Karina Publishing House, 2016, 142 p. (Diana-Mihaela PĂUNOIU)

Book review Florin Gh. Gheţău, An assumed mission – Alexandru Marghiloman Government (March 5/18 – …

Leave a Reply

Your email address will not be published.