Sunday , April 14 2024
Home / Archive / Yearbook nr. XXII/2021 / Simona LAZĂR, Sabin POPOVICI, Aspects on Vădrasta culture. The pottery discovered at “La Turn” station

Simona LAZĂR, Sabin POPOVICI, Aspects on Vădrasta culture. The pottery discovered at “La Turn” station

Simona LAZĂR
3rd Degree Scientific Researcher, PhD., “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in Social Studies and Humanities from Craiova, of the Romanian Academy, Romania;
E-mail: simonalazar@ymail.com

Sabin POPOVICI
Museographer, PhD., Museum of Romanaţiului – Caracal, Romania;
E-mail: sabinpopovici@yahoo.com

Published on December 20, 2021

Abstract
Archaeological research carried out over time in the reference sites belonging to the Vădastra civilization in Oltenia led to the discovery of a significant number of artifacts, mainly ceramics. Among these, the stratigraphic survey carried out by Dumitru Berciu in 1963 in Hotărani, at the point called “La Turn”, was very important. Based on this survey, Dumitru Berciu tried to outline a periodization of the Vădastra culture in four phases of evolution. The pottery discovered at Hotărani, “La Turn” station, were more numerous and diverse typologically that the ones published initially by D. Berciu, in 1966. From the analysis of the unique ceramic materials, discovered in the mentioned point, it seems that a periodization of the Vădastra culture can be outlined in two phases of evolution, but this analysis must be confirmed by stratigraphic verifications.

Keywords
Stratigraphy, periodization, phases, pottery, artifacts

References:

 1. I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, in Ber. RGK, 22, 1933.
 2. M. Nica, Unitate și diversitate în culturile neolitice de la Dunărea de Jos, in “Pontica”, XXX, 1997.
 3. C. Mateescu, Săpături de salvare şi cercetări arheologice la Vădastra şi în împrejurimi, in SCIV, VI, 3-4, 1955.
 4. C. Mateescu, Săpături arheologice la Vădastra, in MCA, V, 1959.
 5. C. Mateescu, Săpături arheologice la Vădastra, in MCA,VI, 1959, pp. 107-115; Idem, Săpături arheologice la Vădastra (1960-1966), in MCA, IX, 1970, pp. 67-75; Idem, Săpături arheologice la Vădastra (1970), in MCA, X, 1973.
 6. C. Mateescu, Contribution to the study of the Neolithic dwellings in Romania: a dwelling of the second phase of Vădastra Culture (Middle Neolithic), in Dacia, N.S. 22, 1978.
 7. D. Berciu, Contribuții la problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Bucharest, Academy Publishing House, 1961.
 8. D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucharest, Scientific Publishing House, 1966.
 9. S. Popovici, S. Lazăr, Despre periodizarea culturii Vădastra. Consideraţii (I), in “Oltenia. Studii și comunicări”, XXVII, 2020.
 10. D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucharest, Scientific Publishing House, 1966, pl. VI.
 11. V. Dumitrescu Arta preistorică în România, Bucharest, Meridiane Publishing House, 1974.
 12. C. Mateescu, Săpăturile arheologice de la Cruşovu, in MCA, III, 1957.
 13. M. Nica, Evoluţia culturii Vădastra pe baza descoperirilor de la Hotărani-Fărcaşele (Jud.Olt), in “Historica” I.
 14. M. Nica, Evoluţia culturii Vădastra pe baza descoperirilor de la Hotărani-Fărcaşele (Jud.Olt), in “Historica” II.
 15. C. Mateescu Săpăturile arheologice de la Cruşovu, MCA, III, 1957.
 16. M. Nica, Asupra originii şi dezvoltării culturii Vădastra de la Fărcaşele (jud.Olt), in “Historica” I, 1970.
 17. M. Nica, I. Ciucă, Așezările neolitice de la Piatra-Sat, jud. Olt, in “Arhivele Olteniei”, 6, 1989.
 18. R. A. Dragoman, O bibliografie a ceramicii neolitice de la Vădastra, Bucharest, Academy Publishing House, 2013, fig. 5.8.
 19. Ghe. Gâță, A. Dragoman, “The Neolithic pottery from Vădastra: a technological study”, in AMN 41-42, I, 2004-2005.
 20. M. Nica Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia, in “Drobeta” 3, 1978, pp. 18-30, fig. 2/4.
 21. Sabin Popovici, Simona Lazăr, Despre periodizarea culturii Vădastra. Consideraţii (I), in “Oltenia Studii și comunicări”, XXVII, 2020.

Check Also

11th Conference of the Network of Sociology of Art (Gabriela BOANGIU)

11th Conference of the Network of Sociology of Art By Gabriela BOANGIU 3rd Degree Scientific …