Wednesday , May 29 2024
Home / Archive / Yearbook nr. XXII/2021 / Ștefan-Cristian FLORESCU, Russia and the Romanian Independence (1875–1878)

Ștefan-Cristian FLORESCU, Russia and the Romanian Independence (1875–1878)

Ștefan-Cristian FLORESCU
PhD. Candidate, University of Craiova, Faculty of Social Sciences, Romania;
E-mail: florescu.cristian10@yahoo.com

Published on December 20, 2021

Abstract
This article analyzes the evolutions of the relations between Romania and Russia in the years 1875–1878. With the outbreak of the Russo-Turkish war of 1877, in order to achieve independence, Romania would pursue a policy of rapprochement with Russia, even if among the political elites in Bucharest there were still old anti-Russian sentiments.
Even if during the collaboration with Russia, Romania gained independence, it still lost part of its national territory. During the a priori period of obtaining independence there were several situations that separated Russia from Romania. Also, Russia’s attitude in the Berlin Congress had a particular importance for Romania. The end of the war brought a real success for Romania, given the changes that have taken place over the years.

Keywords
Romania, Russia, Independence War, Congress of Berlin, International Relations

References:

1. Sorin Liviu Damean, România și Congresul de Pace de la Berlin, Bucharest, Mica Valahie Publishing, 2011.
2. Nicolae Ciachir, Istoria relațiilor internaționale de la pacea westfalică (1648) până în contemporaneitate (1947), Bucharest, Oscar Print Publishing, 1998.
3. Leonid Boicu, Vasile Cristian, Gheorghe Platon (coord.), România în relațiile internaționale (1699-1939), Iași, Junimea Publishing, 1980.
4. Nicolae Iorga, Politica externă a regelui Carol I (1866-1900), Edited by Vicențiu Rădulescu, Bucharest, Glycon Publishing, 1991.
5. Istoria României, vol. IV, coord. P. Constantinescu-Iași, Vasile Maciu, V. Cheresteșiu, Dan Berindei, N.N. Constantinescu, Traian Lungu, Bucharest, Academy Publishing, 1964.
6. Adrian Bogdan Ceobanu, Politică și Diplomație la Sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno-ruse (1878-1899), Iași, “Alexandru Ioan Cuza” University Publishing, 2017.
7. Titu Maiorescu, Istoria Contemporană a României (1866-1900), Bucharest, 1925.
8. Stelian Neagoe, Memoriile Regelui Carol I al României. De un Martor Ocular, vol. III (1869-1875), Bucharest, Scripta Publishing, 1993.
9. Ion I.C. Brătianu, România și chestiunea Orientului, in vol. Războiul neatârnării (1877-1878), Bucharest, 1927.
10. D.A. Sturdza, Domnia regelui Carol I, tom I 1866-1876, Bucharest, 1906.
11. A.D. Xenopol, Războaiele dintre ruși și turci, vol. II, Iași, 1880.
12. Nicolae Iorga, Războiul pentru independența României, Bucharest, 1929.
13. Gheorghe Cliveti, România și crizele internaționale (1853-1913), Iași, Foundation Axis Publishing, 1997.
14. Arhiv Vnesnei Politiki Imperii (Arhiva de Politică externă a Imperiului Rus), Fond Arhiva Principală, G. 187, Opis 2, Delo 1.
15. Vasile Maciu, Tratativele pentru încheierea convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877, in “Muzeul Național”, IV, 1978.
16. Nichita Adăniloaie, Parlamentul și războiul de independență, in “Istoria Parlamentului și a vieții parlamentare din România”, Bucharest, Academy Publishing, 1983.
17. Nichita Adăniloaie, Cooperarea militară româno-rusă în războiul din 1877-1878, in “Revista Carpica”, Bacău, 1977.
18. Ştefan Pascu, Dan Berindei (coord.), Independența României, Bucharest, 1979.
19. Ion Stanciu, Iulian Oncescu, Istoria modernă a Românilor, vol. II, Târgovişte, Macarie Publishing, 2002.
20. Romulus Neagu, I. Voicu, Unele aspecte diplomatice ale independenței naționale a României și Congresul de la Berlin, in vol. “Diplomaţia română în slujba independenţei”, Bucharest, Politic Publishing, 1977.
21. Dan Berindei, Mihail Kogălniceanu (1817-1891), in “Diplomaţi iluştri”, vol. II, Bucharest, Politic Publishing, 1969.
22. Rudolf Dinu, Ion Bulei, 35 de ani de relații italo-române (1879-1914). Documente diplomatice italiene, Bucharest, Univers Enciclopedic Publishing, 2001.

Check Also

11th Conference of the Network of Sociology of Art (Gabriela BOANGIU)

11th Conference of the Network of Sociology of Art By Gabriela BOANGIU 3rd Degree Scientific …