Saturday , July 13 2024
Home / Archive / „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities Yearbook, nr. XIV/2013

„C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities Yearbook, nr. XIV/2013

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, nr. XIV/2013 –  full text

CUPRINS
INFLUENŢA POLITICULUI: SOCIALIZARE, CELEBRĂRI ŞI ALEGERI
Gabriela Boangiu, Socializarea politică a tinerilor. Teorie şi conceptualizări
Diana-Mihaela Păunoiu, Aniversările regale şi propaganda instituţionalizată: ziua de naştere a regelui Carol al II-lea (1938–1939)
Mihaela Bărbieru, Alegerile parlamentare din decembrie 2012. Studiu de caz: judeţul Dolj
ELITE INTELECTUALE ÎN ROMÂNIA: TENTAŢII IDEOLOGICE ŞI EXERCIŢIU CRITIC
Constantin Mihai, Politică şi ideologie. Sfârşitul aventurii criterioniste 
Camelia Runceanu, La « société civile » des intelectuels. Usages et enjeux de la notion de « société civile » en Roumanie postcommuniste 
ROMÂNIA DE DINCOLO DE CORTINA DE FIER
Cezar Avram, Petre Opriş, Aspecte privind relaţiile economice româno-franceze în anii 
Petre Opriş, Laura Sava, România şi Războiul indo-pakistanez (1971) 
ELITE LOCALE, INSTITUŢII RELIGIOASE ŞI PROIECTE SOCIALE
Bogdan Dumitru Aleca, Membrii Magistratului orăşenesc al Râmnicului în perioada 1831–1863
Ileana Cioarec, Rolul cultural şi filantropic al familiei Mihail 
Georgeta Ghionea, Societatea preoţească „Renaşterea”, proiect social în Oltenia interbelică
Narcisa-Maria Mitu, Relaţiile de muncă pe Domeniul Coroanei Segarcea: utilizarea forţei de muncă la lucrările agricole (1884–1948) 
Gabriel Croitoru, Spiru Haret şi învăţământul primar mehedinţean. Studiu de caz: Şcoala primară mixtă din comuna Gvardeniţa 
Şerban Pătraşcu, Categoria servitoarelor din Craiova la sfârşitul secolului al XIX-lea: destin şi apartenenţă socială
HERMENEUTICA CONCEPTELOR ASCUNSE: REFLECŢII FILOSOFICE, TEOLOGICE ŞI FILOLOGICE
Ion Militaru, Despre prostie
Radu Săvulescu, Sexualitatea în Apophtegmata Patrum şi la Evagrie Ponticul
Ramona Elena Chiţu, Literary Text Interpretation in Terms of Symbolic Patterns
Iustina Burci, Antroponimie virtuală. Structuri şi motivaţii 
ETNOGRAFIE ŞI ARHEOLOGIE: SPAŢIU TRADIŢIONAL, ELEMENTE RITUALE ŞI PROCESE METALURGICE
Anca Ceauşescu, Organizarea interiorului casei tradiţionale ţărăneşti din Câmpia Olteniei 
Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Grâul – materie hrănitoare şi element ritual cu valenţe simbolice în practicile din Oltenia 
Simona Lazăr, Despre formele de turnare de la sfârşitul Epocii Bronzului şi începutul Epocii Fierului, descoperite în Oltenia 
INCURSIUNI SOCIO-ECONOMICE: PROPRIETATE ŞI COMPETITIVITATE
Florin Nacu, Consideraţii privind structura proprietăţii în România 1864–1918
Laurenţiu Radu, Competitivitatea firmelor în mediul concurenţial 
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
Stéphane Courtois, Comunism şi totalitarism, Iaşi, Polirom, 2011, 280 p. (Silviu-Gabriel LOHON) 
Lidia Trăuşan-Matu, De la leac la reţetă. Medicalizarea societăţii româneşti în veacul al XIX-lea (1831–1869), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, 446 p. (Loredana- Maria ILIN-GROZOIU)
Mihai Petre, Toponimie urbană hunedoreană, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2012, 294 p. (Iustina BURCI)
Călin Hentea, Enciclopedia propagandei româneşti, 1848–2009; istorie, persuasiune şi manipulare
politică, Bucureşti, Editura Adevărul Holding, 2012, 742 p. (Diana-Mihaela PĂUNOIU) 
Diana-Mihaela Păunoiu, Rezidenţa regală a Ţinutului Olt (1938–1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, 348 p. (Florin GHEŢĂU)
Mihai Popa, Filosofia istoriei la Gheorghe Brătianu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012 (Nicolae MIHAI) 
REVISTA REVISTELOR
Caiete de antropologie istorică, anul X, ianuarie-decembrie 2011, supliment „Disciplinarea socială şi modernitatea”, Cluj-Napoca, Editura Accent, 577 p. (Nicolae MIHAI)
Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 117, 2013/1, « Historicités du 20e siècle. Coexistence et concurrence des temps », Paris, Presses de Sciences Po, 288 pages. (Nicolae MIHAI) 

Check Also

The Diary of an Officer from Craiova Participating in the First World War

Șerban PĂTRAȘCU 3rd Degree Scientific Researcher, PhD. “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in SocialStudies and …