Wednesday , May 29 2024
Home / Archive / „C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities Yearbook, nr. XV/2014

„C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities Yearbook, nr. XV/2014

„C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research in Social Sciences and Humanities Yearbook, nr. XV/2014 – full text

CUPRINS
ISTORIA COMUNISMULUI: LIDERI, CONFLICTE, PERCEPŢII
Gheorghiu-Dej nu mai pleacă la Moscova (noiembrie 1957)
Petre Opriş
Lupta politică pentru putere în România comunistă în deceniile 7 şi 8 ale secolului trecut
Petre Opriş, Cezar Avram
1989 Romanian Revolution seen through the Speeches of its Main Leaders
Dana Osiac
ISTORIA PERSONALITĂŢILOR: SURSE, IPOSTAZE, REEVALUĂRI
Situri arheologice marcate pe harta Stolnicului Constantin Cantacuzino
Simona Lazăr
Constantin Brâncoveanu în cronistica epocii sale
Gabriel Croitoru
Naşterea sărbătorilor naţionale la români: 24 ianuarie. Propagandă şi «mise en scène» în spaţiul urban din Oltenia (1864–1876)
Nicolae Mihai
Rendez-vous cu Leviathan. V. I. Lenin şi cultul personalităţii sale în presa sovietică
Silviu-Gabriel Lohon
PROPRIETATEA RURALĂ: INSTITUŢII ŞI REFORME
Domeniul funciar al mânăstirii Hurez
Ileana Cioarec
Aspecte privind aplicarea Legii rurale din anul 1864
Florin Nacu, Mihaela Bărbieru
INSTITUŢII, ELITE, ISTORII LOCALE
Instituţii cooperatiste doljene. Obştile de arendare
Georgeta Ghionea
Organizarea medicală doljeană sub auspiciile epitropiei Madona Dudu
Narcisa Mitu
Hanul Puţureanu din Craiova (II)
Şerban Pătraşcu
CULTURA POPULARĂ: ISTORIE ORALĂ, TOPONIMIE ŞI ETNOLOGIE
Aspecte narative ale documentelor de istorie orală. Studiu de caz: comunitatea elenă din Craiova
Gabriela Boangiu
Termeni geografici „populari” în toate regiunile ţării. O analiză statistică
Iustina Burci
Simbolismul bradului în practicile funerare în Oltenia
Loredana Ilin-Grozoiu
Obiceiuri şi practici populare străvechi din Oltenia
Anca Ceauşeascu
INTERCULTURALITATE, IMAGINAR ŞI PRACTICĂ A LIMBAJULUI
La syntaxe de l’imaginaire
Constantin Mihai
Intercultural Dimensions in Language Teaching – The Function of Pedagogical Translation
Ramona Elena Chiţu
ISTORIA IDEILOR ŞI REFLECŢIE FILOSOFICĂ
O lectură paralelă a „Criticii raţiunii pure”: Gottfried August Bürger, „Uimitoarele călătorii şi aventuri pe uscat şi pe apă ale baronului von Münchhausen, aşa cum obişnuia să le povestească el însuşi, la un pahar de vin, prietenilor săi”
Ion Militaru
Simplitatea începutului sau teoria despre Unu în filosofia lui Hegel
Gheorghe Dănişor
GLOBALIZAREA ŞI PROBLEMELE EI: TEORIE, INVESTIŢII ECONOMICE ŞI MOBILITATE SOCIALĂ
Despre globalizare şi securitate, suveranitate şi intervenţie umanitară: nevoia de reconfigurare a acestor concepte
Cezar Avram, Roxana Radu
Poluarea României în ultimul an al regimului comunist
Petre Opriş, Laura Sava
Investiţiile străine în România, în perioada crizei financiar–monetare internaţionale (globale)
Laurenţiu Radu
Mobilitatea forţei de muncă în Regiunea Sud-Vest Oltenia, în perioada 2010–2014: implicaţii în structura socială a judeţului Dolj
Mihaela Ceană
RESTITUTIO
Generalul Constantin Pantazi în memoria unchiului său, filosoful C. Rădulescu-Motru
Tudor Nedelcea
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
Marea divergenţă. China, Europa şi naşterea economiei mondiale moderne
Kenneth Pomeranz
Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări
Lucian Boia
Onomastica românească şi unele aspecte didactice ale valorificării antroponimiei
Ileana Ioniţă-Iancu
Toponimia bazinului hidrografic al Neamţului
Daniela Ştefania Butnaru
Termeni pentru adăposturile păstoreşti din limba română
Ion Popescu-Sireteanu

Check Also

The Diary of an Officer from Craiova Participating in the First World War

Șerban PĂTRAȘCU 3rd Degree Scientific Researcher, PhD. “C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research in SocialStudies and …