duminică , aprilie 14 2024
Home / Call for papers

Call for papers

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

Call for papers 2023

 

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” invită profesorii, cercetătorii,  inclusiv doctoranzii să trimită spre publicare studii și articole științifice pentru următorul număr al revistei, număr care va apărea în anul 2023.

 • Lucrările vor fi publicate exclusiv în limba engleză și vor fi trimise  la una din adresele: icsu.plopsor@npissh.ro, miha_barbieru@yahoo.com
 • Data limită pentru trimiterea materialelor la redacție este 30 iunie.
 • Taxă de depunere și publicare: nu există taxe de depunere, taxe de publicare sau taxe de pagină pentru acest jurnal.
 • Scurtă descriere: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” este o revistă academică multidisciplinară publicata anual ce are ca scop creșterea nivelului de cercetare actual în domeniul științelor socio-umane. Încă de la apariția sa, revista și-a propus să abordeze domenii înrudite cum ar fi istoria, antropologia, sociologia, filosofia, literatura, teologia, economia și dreptul, reușind să se focuseze pe materiale originale, de mare interes pentru specialiștii în domeniul umanist. De interes sunt manuscrisele originale, accentul căzând pe studiile interdisciplinare și comparative. Revista este publicată începând cu anul 1999, iar din 2015 apare integral în limba engleză.
 • Numere pe an: 1
 • Site web: https://npissh.ro/ro/
 • Acces: Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” este un jurnal de cercetare cu acces deschis, disponibil online.
 • Revista este indexată în: ERIH PLUS, Index Copernicus, CEEOL, SIS, MIAR, I2OR.

  Instrucțiuni autori

  CONDIŢII DE REDACTARE, CONFORM NORMELOR ACADEMIEI ROMÂNE

  •  Materialele trebuie să cuprindă 8-14 pagini și sunt trimise la una din adresele: icsu.plopsor@npissh.ro, miha_barbieru@yahoo.com.
  • Formatul: B5 JIS.
  •  Lucrările vor fi redactate în limba engleză cu caractere de 11, la un rând.
  •  Notele de subsol vor fi redactate în formă continuă cu caractere de 9, la un rând.
  •  Lucrările vor fi însoțite de un rezumat și 5 cuvinte cheie în limba engleză.
  •  Structura lucrării: Titlu – Autor (în subsol gradul didactic, titlul ştiinţific, instituţia de provenienţă) – Rezumat – Cuvinte cheie – Textul lucrării – Bibliografie.
  • Aparatul critic al lucrării va cuprinde note de subsol, continuu. În cadrul notei, ordinea datelor este următoarea: prenumele autorului, numele, titlul lucrării (cu litere italice), volumul, locul de apariţie, editura, anul, pagina.
   Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați https://npissh.ro/ro/instructiuni-autori/
   Pentru orice alte informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la: icsu.plopsor@npissh.ro, miha_barbieru@yahoo.com