miercuri , mai 29 2024
Home / Copyright

Copyright

Politica de acces liber
Acest jurnal oferă acces liber imediat conținutului său, având la bază principiul conform căruia accesul liber și gratuit la cercetare va contribui la realizarea unui schimb la nivel global mai mare de cunoștințe.

Copyright
Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” asigură integritatea și transparența fiecărui articol.

Acordul privind drepturile de autor. Autorii care publică în această revistă sunt de acord cu următorii termeni:
– a
utorii păstrează drepturile de autor și acordă jurnalului dreptul primei publicații în format tipărit și on-line.
– autorii acordă jurnalului dreptul de a integra cercetarea, titlul și rezumatul acestuia în bazele de date, abstractizare și servicii, precum și alte surse de informații similare de indexare.

Conținutul jurnalului (titluri, rezumate, cuvinte-cheie, afiliere autor și textul integral al articolelor) este disponibil în mod liber și poate fi citit, descărcat, copiat, distribuit, imprimat, căutat sau trimitere la textele integrale ale articolelor, cu condiția ca toate citatele să indice în mod clar titlul revistei, numărul și numele autorului/autorilor.

Revista operează sub Creative Commons Licence CC BY NC.
Acest lucru permite reproducerea articolelor, gratuită, numai pentru uz necomercial și cu informațiile de citare adecvate. Toți autorii care publică împreună cu noi acceptă aceștia ca termeni de publicare.

Licenţa Creative Commons